Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávaním k úspechu – príprava budúcich odborníkov
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA102-022244
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:59114 €
Koordinátor:Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Pribeník