Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementácia odbornej praxe v zahraničí v procese skvalitňovania odborného vzdelávania
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA102-022262
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:54740 €
Koordinátor:Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi es Szolgaltatoipari Szakkozepiskola
Komárno