Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilita - moja prvá skúsenosť s európskym trhom práce
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA102-022267
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:49806 €
Koordinátor:Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho
Banská Štiavnica