Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvíjanie odborných kompetencií žiakov SPŠD na stáži v ČR
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA102-022313
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17870 €
Koordinátor:Stredná priemyselná škola dopravná
Bratislava