Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozšírenie odborných kompetencií žiakov v oblasti pneumatických a hydraulických systémov a inovácia školských vzdelávacích programov strojárskych odborov
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA102-022345
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:51853 €
Koordinátor:Spojená škola Martin
Martin