Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilita-súčasť vzdelávacieho programu v odbore zdravotnícky asistent na SZŠ v Humennom
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA102-022356
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:39628 €
Koordinátor:Stredná zdravotníicka škola
Humenné