Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nové zručnosti pre Európsky trh práce
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA102-022402
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:48670 €
Koordinátor:Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, Bratislava
Bratislava