Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odbornou prípravou k zamestnanosti
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA102-022422
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:30961 €
Koordinátor:Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava
Rožňava