Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zahraničná mobilita žiakov Strednej zdravotníckej školy v členskýchinách EÚ
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA102-022439
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:66308 €
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola
Banská Bystrica