Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zahraničné mobility – nové skúsenosti, vedomosti a zručnosti
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA102-022446
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:20829 €
Koordinátor:Stredná zdravotnícka škola, Skalica
Skalica