Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Praxou k zdokonaleniu vzdelania
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA102-022458
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:64992 €
Koordinátor:Stredná odborná škola technická
Humenné