Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Získavanie špeciálnych odborných zručností žiakov vinách EÚ.
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA102-022462
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:60434 €
Koordinátor:Stredná odborná škola lesnícka
Tvrdošín