Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšenie odborných a kompetenčných znalostí žiakov ŠÚV
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA102-022463
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:25580 €
Koordinátor:Škola úžitkového výtvarníctva
Košice