Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odbornosť bez hraníc
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA102-022489
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:48718 €
Koordinátor:Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
Nové Zámky