Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA103-022138
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:514755 €
Koordinátor:Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Nitra