Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA103-022143
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:10201 €
Koordinátor:Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Bratislava