Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA103-022152
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:569670 €
Koordinátor:Technická univerzita v Košiciach
Košice