Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA103-022161
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:104132 €
Koordinátor:Akadémia umení v Banskej Bystrici
Banská Bystrica