Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA103-022197
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:146460 €
Koordinátor:Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Trenčín