Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA103-022200
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:123932 €
Koordinátor:Univerzita J. Selyeho v Komárne
Komárno