Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA103-022320
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:582821 €
Koordinátor:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Banská Bystrica