Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA103-022415
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:96150 €
Koordinátor:Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Bratislava