Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Excelentní lektori vzdelávania dospelých - základ a jadro kvalitnej inštitúcie
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA104-022232
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:18900 €
Koordinátor:Tradičné ľudové umelecké remeslá, Strečanského 602, Leopoldov
Leopoldov