Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Malé kroky pre sebarozvoj pedagógov, veľký skok pre európsky rozmer školy
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA104-022443
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17115 €
Koordinátor:Jazyková škola, Ul. 1.mája 2, Trenčín
Trenčín