Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA107-022213
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:216380 €
Koordinátor:Slovenská technická univerzita
Bratislava