Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mechanik európskej kvality
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA116-022191
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:69476 €
Koordinátor:Stredná odborná škola automobilová
Bratislava