Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozvoj odborných vedomostí, zručnosti a kompetencií počas praktických mobilít študentov SOŠ Šaľa
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA116-022332
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:44472 €
Koordinátor:Stredná odborná škola - Szakkozepiskola
Šaľa