Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobility – kreatívna cesta do novej modernej Európy
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA116-022467
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:77758 €
Koordinátor:Stredná odborná škola informačných technológií
Banská Bystrica