Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FEAL: multifunctional Farming for the sustainability of European Agricultural Landscapes
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA202-022502
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:374951 €
Koordinátor:Technická univerzita vo Zvolene
Zvolen