Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naučme sa pomáhať
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA202-022525
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:128185 €
Koordinátor:Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica
Banská Bystrica