Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odborne vpred - Professionally ahead
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA202-022588
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:75498 €
Koordinátor:SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Levice
Levice