Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA202-022602
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:238005 €
Koordinátor:Štátny pedagogický ústav, Bratislava
Bratislava