Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tajomstvo nášho úspechu - inovatívne cesty k rozvíjaniu kompetencií občanov so zdravotným postihnutím pre trh práce
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA204-022514
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:54150 €
Koordinátor:Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť - Veľký Meder
Veľký Meder