Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managing Migration and Diversity through Local Government Capacity Building
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA204-022518
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:200494 €
Koordinátor:ASTRA - Združenie pre inovácie a rozvoj, Košice
Košice