Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adults Literacies as Benefit for Inclusion and Equity
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA204-022586
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:116197 €
Koordinátor:Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Banská Bystrica