Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultural Identity as the Key to the Gate of Tolerance in Europe
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA219-022503
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:139680 €
Koordinátor:Gymnázium V.B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza
Prievidza