Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invent an Ideal School through a European Experience
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA219-022530
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:143335 €
Koordinátor:Základná škola, Staničná 13, Košice,
Košice