Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educational Value of Our Knowlegde
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA219-022535
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:130840 €
Koordinátor:Základná škola s materskou školou, Čataj 113, Čataj
Čataj