Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stay in school, your job will be cool
Číslo projektu:2016-1-SK01-KA219-022574
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:80650 €
Koordinátor:Spojená škola internátna, Abovská 244, Ždaňa
Ždaňa