Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Let your dreams free !
Číslo projektu:2016-1-TR01-KA219-034867_3
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:0 €
Koordinátor:Základná škola s materskou školou, Gottwaldova 81, Želovce
Želovce