Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilita študentov a zamestnancov vysokých škôl do/z partnerskýchín.
Číslo projektu:2016-2-SK01-KA107-034907
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:19736 €
Koordinátor:Technická univerzita v Košiciach
Košice