Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ECO ENTREPRENEUR
Číslo projektu:2016-2-SK02-KA105-000971
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17820 €
Sumár projektu:Mládežnícku výmenu s témou o ekopodnikaní a zodpovednom podnikaní ako nástroja na zamestnateľnosť mladých ľudí bude realizovať neformálna skupina mladých ľudí Space for Youth z obce Pusté Úľany, ktorá je prvožiadateľom v programe Erasmus+. Zúčastní sa jej
Koordinátor:Space for Youth