Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Share Your Life in Community
Číslo projektu:2016-2-SK02-KA105-000982
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17876 €
Sumár projektu:Projekt Európskej dobrovoľníckej služby „Share Your Life in Community“ sa zameriava na prácu s mládežou a deťmi, inklúziu, tvorivosť a medzikultúrne porozumenie. Má za cieľ poskytnúť kvalitne strávený voľný čas, ktorý napomáha zdravému vývoju mládeže a d
Koordinátor:Miestne združenie YMCA Nesvady