Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enhancing experience and competencies at St Vincent de Paul's
Číslo projektu:2016-2-SK02-KA105-000985
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9545.5 €
Sumár projektu:Organizácia DePaul Slovensko bude hosťujúcou a koordinujúcou organizáciu EDS. Vybraná dobrovoľníčka pochádza z Ruska - partnerská krajina. Bude to dlhodobá EDS trvajúca 12 mesiacov. DePaul Slovensko je organizácia pracujúca s ľuďmi bez domova. Partnerskou
Koordinátor:DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia