Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Go 4 your Europe
Číslo projektu:2016-2-SK02-KA105-000990
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:17160 €
Sumár projektu:Projekt predkladá Rada študentov mesta Banská Bystrica. Je to skupina mladých ľudí aktívnych v mládežníckej práci.Projekt sa bude realizovať v Banskej Bystrici, v termíne 21.8.-28.8.2016, v trvaní 8 dní. Na projekte sa zúčastní 6ín, z každejiny
Koordinátor:Rada študentov mesta Banská Bystrica