Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Time For Personality Mobility Continues
Číslo projektu:2016-2-SK02-KA105-000997
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:8908 €
Sumár projektu:Projekt je Európska dobrovoľnícka služba, do ktorej bude zapojená dobrovoľníčka z Ukrajiny. EDS bude trvať od 1.9.2016 do 31.8-2017 a bude ju vykonávať v Žiline v o.z. Stopy. Počas svojej práce by sa mala zapájať do aktivít o.z. Stopy, ktoré sú zamerané n
Koordinátor:Občianske združenie STOPY