Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Non-formal education through board games
Číslo projektu:2016-2-SK02-KA105-001014
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:11850 €
Sumár projektu:Projekt predkladá neformálna skupina Cardio Youngs tvorená prevažne mladými ľuďmi s kardiologickými ochoreniami, v partnerstve s českou organizáciou SVČ Déčko. Ide o bilaterálny projekt, ktorý v sebe zahŕňa mládežnícku výmenu. Mládežnícka výmena sa uskuto
Koordinátor:Cardio Youngs