Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zaži to osobne
Číslo projektu:2016-2-SK02-KA105-001017
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:30596 €
Sumár projektu:Cieľ predkladaného projektu "Zaži to osobne", porozumieť mladým ľuďom, ktorí žijú v inejine a prostredníctvom toho vytvárať nové skúsenosti a zručnosti, podporiť vzájomné porozumenie medzi mladými ľuďmi v dvoch odlišnýchinách cez osobnú skúsenos
Koordinátor:Spoločenstvo evanjelickej mládeže-oblastné centrum