Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beyond The Limits
Číslo projektu:2016-2-SK02-KA105-001020
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:24555 €
Sumár projektu:Projekt mládežníckej výmeny podáva skupina Play It Big, ktorej zámerom je priniesť nové metódy neformalného vzdelávania medzi partnerskéiny a to hlavne do EECA regiónu. Aktivity výmeny, ktorej sa zúčastní celkovo 9 partnerov a 45 účastníkov sa uskuto
Koordinátor:Play It Big