Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POWER ON THE SPOT! - an international training course on local actions to enable young people to discover their potential, in order to participate in a diverse, connected and inclusive Europe
Číslo projektu:2016-2-SK02-KA105-001021
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:22840 €
Sumár projektu:Projekt predkladá RMŽK, prostredníctvom ktorého chce na Slovensku v októbri zrealizovať 6 dňový tréningový kurz, ktorého sa má zúčastniť 28 pracovníkov s mládežou ( spolu 32 účastníkov) z 15ín. Jeho cieľom bude budovať kompetencie pracovníkov s mlád
Koordinátor:Rada mládeže Žilinskéhoa